Tagozatok és Kistérségi Körzeti Csoportok

Tagozatok

Horizont Kultúrcsoport

 A Horizont Kultúrcsoport 1998. június 8-án alakult. Jelenleg kb. tizenöt tagot számlál.

A csoport tagjai zenészek, énekesek, vers- és prózamondók.

Céljuk a színvonalas szórakoztatás határon innen és túl. Elsősorban az Egyesület által szervezett rendezvények zenei vagy irodalmi műsorait állítják össze és adják elő. Ezen kívül szívesen fogadnak meghívásokat házon kívülről is. Évenkénti rendszerességgel rendeznek irodalmi vetélkedőket, szavalóversenyeket, ünnepi műsorokat és megemlékezéseket.

A kultúrcsoport vezetője: Bereczkné Bihari Erzsébet

Zenei részleg  vezetője: Nagy Krisztina

Prózai részleg  vezetője: Tóth Péter Pál

Kapcsolattartó: Bereczk Istvánné

Mobil: +36-20-977-0356

E-mail: horizontkultura@gmail.com

Nagy Krisztina

Mobil: +36-30-900-69-44.

Várjuk mindazon sorstársak jelentkezését, akik szívesen részt vennének a Horizont Kultúrcsoport munkájában.

Nosztalgia Klub

A Nosztalgia Klub 1994. április 23-án alakult meg Gerdelics Ferenc vezetésével. Bereczk Istvánné 1994 májusában vette át és tölti be azóta a klubvezetői tisztséget. Taglétszám 60 fő.

A klub célja a közösség összefogása, szabadidős tevékenységek szervezése és lebonyolítása. Ennek jegyében színház- és múzeum látogatásokat, kirándulásokat és ünnepségeket rendeznek.

A klub vezetőségi tagjai: Bereczkné Bihari Erzsébet,

Czuth Gáborné, Nagy Krisztina (+36-30-900-6944), Dr. Major Krisztina, Tóth Péter Pál.

Kapcsolattartó: Bereczkné Bihari Erzsébet klub vezető

Telefon: +36-20-9770-356

E-mail: horizontkultura@gmail.com

A klub minden kedves sorstársat szívesen fogad tagjai körében!

Turista Szakosztály

Az Egyesület Turista Szakosztálya 1966-os megalakulása óta folyamatosan működik. Jelenleg kb. 95 tagja van. Célja, hogy az egészséges és minél teljesebb életre törekvés jegyében tagjai részére rendszeres szabadidős programokat, legfőképpen kirándulásokat, utazásokat szervezzen. Ilyen az évente megrendezésre kerülő makkosmáriai jubileumi gyalogtúra, amelyen a résztvevők megemlékeznek a szakosztály megalakulásáról. Továbbá, minden évben sor kerül több alkalommal Budapest-környéki természetjárásra, egy tavaszi- és egy őszi egy napos buszos kirándulásra, illetve egy-két alkalommal több napos programokra is. A mindenkori vezetőség célja, hogy a szakosztály tagjai megismerjék hazánk természeti-, épített- és kulturális értékeit, valamint lehetőség nyíljon a környező országok jelentősebb történelmi és természeti helyeinek meglátogatására is.

Kapcsolattartó: Czuth Gáborné szakosztályvezető.

Telefon: +36-30-49-22-041

E-mail: turista@herminaegyesulet.hu

Kistérségi Körzeti Csoportok

Nagykőrösi Csoport

Az 1980-as években mint körzeti csoport működtek, először Kovács Sanyi bácsi, majd Boza lajos, 2000 óta pedig Faragó Lászlóné Aranka vezetésével. Jelenleg 24 tagjuk van. A csoport elsődleges célja az emberi kapcsolatok ápolása, egymás segítése, támogatása. Minden hónap első hétfőjén tartanak fogadóórát a Civilek házában, ilyenkor megünneplik a születés- és névnapokat, vagy megosztják egymással hétköznapjaik örömeit és problémáit. Hivatalos ügyek elintézésében Aranka nyújt a csoport tagjainak segítséget.

Közismert és népszerű a csoport kb. 30 éve minden augusztusban megrendezett nyárbúcsúztató főzőcskéje, amelyre  szeretettel várják az Egyesület tagjait.

Kapcsolattartó:

Faragó Lászlóné Aranka, a csoport vezetője

E-mail: faragolaszlogyorgyne@gmail.com