Összefoglaló a VGYHE 2024. április 27-én tartott rendes éves közgyűléséről

A Vakok és Gyengénlátók Hermina Egyesülete 2024. április 27-én megtartotta rendes éves közgyűlését, melynek összefoglalóját az alábbiakban olvashatja.

Hatvanhét tagtárs jelent meg a 10:00 órakor megismételtrendes éves közgyűlésen az MVGYOSZ székházában.

A tisztségviselők és segítők, ill. a napirend elfogadása után Bukta Bence elnök átadta a kitüntetéseket.

2024-ben Borsodi Zsuzsanna és Vaskó Mária részére szavazott meg az elnökség „Vakok és Gyengénlátók Hermina Egyesületéért” Oklevelet, amelyet személyesen csak Borsodi Zsuzsanna tudott átvenni.

Balázs Imréné részére több évtizedes egyesületi és Turista Szakosztályban végzett munkája elismeréseképpen a tagság megszavazta a Pinviczki György Emlékérmet, amit a kitüntetett a tőle jól ismert választékos stílusban meg is köszönt.

Az Elnök röviden beszámolt az egyesületi iroda költözéséről, ill. az elmúlt év szakmai tevékenységéről, amit véleménye szerint az MVGYOSZ beszámolóban elért pontok megkétszereződésével lehet legpontosabban kifejezni. Beszámolójában továbbá köszönetét fejezte ki az MVGYOSZ és az Alko-soft Nonprofit BT adományaiért.

Ezt követően a tagság megismerte és elfogadta a Felügyelő Bizottság 2023. évi beszámolóját, a 2023. évi egyszerűsített éves beszámolót és közhasznúsági mellékletet, az elnökség 2023. évi szakmai beszámolóját és a 2024. évi költségvetési tervet.

Lezajlott az új Jelölő Bizottság megválasztása.

Tagjai: Farkas Péterné, Kerékgyártó Jánosné, Nagy Krisztina, Schuck Antal és Tamásné Döme Lívia.

A VGYHE országos küldöttei közül ketten (Kiss Elemér és Molnár Ákos) lemondtak, ezért helyükre új küldötteket kellett választani.

Bencze Gábor és Bukta Bence nyerte el a tagság bizalmát.

A közgyűlés megvitatta és elfogadta az egyesület 2023. szeptember 1-jén elfogadott új alapszabályának bíróság által négy pontban előírt módosításait.

Ezek közül a két legfontosabb, hogy az Alapszabály módosításához háromnegyedes szavazati többség szükséges, és hogy a VGYHE elnöke (hasonlóan a legtöbb társegyesület elnökéhez) önállóan járhat el kifizetések és bankszámla feletti rendelkezés esetén.

A 11. napirendi pontban szereplő, sokak által „Vak Lakás Alapítvány”-ként ismert alapítvány átvételéről előzetesen tárgyalt a VGYKE és a VGYHE elnöke, és abban maradtak, hogy az továbbra is az MVGYOSZ-nél marad.

Az egyéb hozzászólásokban az irodában szervezhető és egyéb egyesületi rendezvények tapasztalatait, valamint a Gizella úti telephely felújítása során bekövetkezett adminisztratív nehézségeket vitatták meg a jelenlévők.

A közgyűlés lezárásaként Bukta Bence Elnök megköszönte a VGYHE szakosztályai, vezetősége és kiemelten Udvarhelyi Csaba Lászlóné, a FEB elnöke 2023-ban végzett munkáját.

(Az összefoglalót Kovács Ivett készítette)

Megosztás