Látogatás a Parlamentben

A VGYHE Horizont Kultúrcsoportja 2024. február 14-én Országház-látogatást szervezett.

A 28 főből álló csoportot szakértő idegenvezető kalauzolta a Parlament épületében és az Országgyűlési Múzeum „A magyar törvényhozás ezer éve” című kiállításán.

Akik már nem először jártak ott, ismerősként haladhattak végig a díszlépcsőházon, majd az egykori felsőházi társalgó hatalmas méretű, kézzel csomózott szőnyeggel borított termén, ahol a számozott szivartartók emlékeztetnek arra, hogy a századelőn a képviselők az országgyűlési ülések szüneteiben szivarozással egybekötött társalgással múlatták az időt.

A látogatók a séta közben megcsodálhatták a bizottsági kistermek hatalmas tölgyfa ajtajait, az aranydíszítéses oszlopokat és a láthatatlan hűtés-fűtés rendszert, mely eredeti formájában, nagyobb változtatás nélkül a Parlament felépülése óta látja el remekül feladatát.

Bár a tévéközvetítésekből jól ismert patkó alakú széksorok birodalmába, azaz az egykori alsóházi ülésterembe, mely egyébként a látogatható hajdani felsőházi ülésterem tükörképe, nem lehetett bemenni, a felsőházi ülésterem egy páholyból szerencsére megszemlélhető volt az érdeklődők számára.

Aki szerette volna, megérinthette a márványfalakat és megtapasztalhatta, hogy – holott látszatra semmi eltérés nem mutatkozik – az igazi márvány mennyivel hidegebb a műmárványnál.

A hatalmas kupolacsarnokban a Szent Korona, a jogar, az országalma és a kard közelében a látogatót hazafias érzések töltik el, a múzeumi tárlatvezetés pedig felér egy történelmi időutazással I. (Szent) István király uralkodásától a rendszerváltásig.

Ha nem is látta mindenki az üveg alatt féltve őrzött dokumentumokat, megtisztelő érzés volt testközelben tudni Szent István király törvényeit, II. András Aranybulláját, I. (Nagy) Lajos Ősiség törvényét, Werbőczy István híres Tripartitumát, a Pragmatica Sanctio-t, az 1848-as áprilisi törvényeket, a Kiegyezés dokumentumait vagy Kossuth Lajos, Tisza István gróf és Antall József hangaláfestéses óriásképeit.

Természetesen tapintható élmény is akadt: az idegenvezető körbeadott egy érmét II. András korából, előkerült a házelnök által használt, az országgyűlési üléseken a rend fenntartására szolgáló súlyos rézharang, valamint még egy igazi trónuson is helyet lehetett foglalni.

A program után a résztvevők megállapították: a Parlament az az épület, amit nem lehet elégszer látni, minden alkalom maradandó élménnyel gazdagít.

Fotók: Boda Krisztina

Megosztás